weber SB 45

weber RL_SB 45

25 kg maišas, 1000 kg didmaišis

Aukštos stiprio klasės betonas C35/45-8

Atsparus šalčiui ir druskoms R4 klasės betonas konstrukcijų liejimui. Šis produktas skirtas sudėtingoms betono konstrukcijoms, kurios reikalauja didelio stiprio. Produktas, skirtas betono konstrukcijų betonavimui ir remontui pagal 3.2. ir 4.4 principus SFS-EN 1504-3. Atitinka C35/45-8 stiprio klasę pagal standartą SFS-EN 206. Užpildo frakcija iki 8 mm. Poveikio klasės: XF3, XF2, XC4, XS1, XD2, XA1 (50 metų tarnavimo laikas) ir XF3, XF2, XC4, XD2, XA1 (100 metų tarnavimo laikas), SFS-EN 206.

  • Tinka atšiaurioms klimato sąlygoms, kai betonas yra veikiamas drėgmės ir neigiamos temperatūros.
  • Tiltų ir molo konstrukcijoms arti jūros vandens arba virš jo.
  • Konstrukcijoms, tokioms kaip tiltų briaunų sijos ir automobilių stovėjimo aikštelės, veikiamoms ledą tirpdančiomis medžiagomis.
  • Betoninių konstrukcijų perbetonavimui ir užpildymui.
  • Taip pat tinka naudoti konstrukcijose, kurios veikiamos silpnų cheminių apkrovų, pavyzdžiui, pamatams rūgščioje dirvoje.
  • Greitai įgauna stiprį
  • Galima lieti rankiniu būdu
  • Pumpuojamas
  • Suomijos kelių tarnyba patvirtino tiltų remonto instrukcijose (SILKO)

 

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniu. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

Naudojimo instrukcijos